pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par “Business Manager”, mērķauditoriju izpēti, kampaņu plānošanu un budžetēšanu, “Facebook” remārketinga izmantošanu un analītiku. Komersantu darbinieki kursā apgūs “Facebook” maksas reklāmas piedāvātos rīkus, efektīvu sadarbību ar ārējiem partneriem vai aģentūrām, izmantojot “Business Manager”, iepazīs klienta ceļu līdz pirkumam, iemācīsies praktiski izstrādāt reklāmas kampaņas aukstām, siltām un karstām auditorijām. Kursanti analizēs “Facebook” reklāmguvumu, izmantojot “Facebook” analītiku, kā arī tādus analītikas rīkus kā “Google Analytics”.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par digitālo mārketingu un specifiski mārketinga rīka “Facebook” izmantošanu sava uzņēmuma izaugsmes veicināšanai.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Pārvaldīt “Facebook", “Business Manager" (sadarboties ar trešajiem resursiem, pārvaldīt darbiniekus, izmantot citus papildus piedāvātos resursus pēc nepieciešamības);

 • Izprast un praktiski izstrādāt remārketinga kampaņu stratēģiju un remārketinga kampaņas atkārtotu mājaslapas apmeklētāju uzrunāšanai;

 • Izprast mārketinga rādītājus un noteikt to efektivitāti. Pieņemt lēmumus par nākotnes aktivitātēm un kampaņu optimizāciju, balstoties uz iegūto statistiku.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana