_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Profesionāla Facebook konta izveide individuāli un uzņēmuma vajadzībām. Ikdienas komunikācijas nodrošināšanas nosacījumi un labās prakses. Mērķgrupas noteikšana un satura pielāgošana tai.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kas nodarbojas mārketinga aktivitātēm un klientu attiecību uzturēšanu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas Facebook maksas un bezmaksas iespēju izmantošanā, lai veidotu aktuālu un saistošu sociālo tīklu uzņēmuma darbības atbalstam. Facebook ziņu nodrošināšana starptautiskai komunikācijai.

Priekšzināšanas:

Spēja darboties ar datoru. 

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot un pārvaldīt uzņēmuma lapu Facebook platformā,

 • Individuālā Facebook profila uzturēšana,

 • Noteikt uzņēmuma mērķauditoriju un potenciālos sekotājus,

 • Veidot saturu ikdienas komunikācijai,

 • Veidot saturu vairākās valodās.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:
 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana