_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā tiek piedāvāts uzzināt un praktiski izmēģināt aprēķinu piemērus un pārskatu veidošanas rīkus, izmantojot tabulas no grāmatvedības sistēmām un programmu Excel.

Kursa mērķa grupa – mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti un grāmatveži.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par datu eksportu no grāmatvedības programmas un par iespējamām darbībām ar grāmatvedības datiem, izmantojot Microsoft Excel 2016 rīkus.

Priekšzināšanas:

Minimālas prasmes strādāt ar jebkuru grāmatvedības datorprogrammu.

Kursa ilgums:

32 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • eksportēt tabulas no grāmatvedības programmas,

  • apstrādāt eksportētās tabulas ar Excel formulām un funkcijām,

  • izveidot jebkura veida pārskatus un apkopojumus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Finanšu un ekonomikas pratība