pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par interneta tirdzniecības platformas “Etsy” veikala izveidi, produktu sludinājumu ievietošanu, labas prakses noteikumu ievērošanu. Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantota Etsy platformas administrācijas panelis.
Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuāli komersanti, kas vēlās paplašināt praktiskas zināšanas tirdzniecībai, izmantojot interneta rīkus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un veidot prasmes:

 • Etsy izmantošanā produktu pārdošanai;

 • Etsy  funkciju izmantošanā;

 • Etsy finanšu datu un nodokļu pārskatos;

 • svarīgākajos noteikumos sacījumos, kas jāievēro, izmantojot Etsy.

Priekšzināšanas:

 • Prasme strādāt interneta vidē;

 • pase/ID, bankas informācija un kredītkartes informācija Etsy profila izveidei;

 • esoša produkta, ko iespējams tirgot internetā, apraksts.

IEITEIKUMS!

Ja vēlaties kursa laikā praktiski darboties, tad nodarbībā izveidosiet pārdošanas kontu Etsy - tam ir nepieciešams ID (vai pase), bankas konta vai norēķinu kartes informācija un jāieplāno 1 EUR izmaksās. 

Ja vēlaties nodarbībā gūt tikai ieskatu par Etsy darbību, varēsiet sekot līdzi tam, ko pasniedzējs stāsta un rāda uz ekrāna, kā arī smelties informāciju no mācību materiāliem. Pasniedzēja ieteikums - viennozīmīgi lietderīgāk būtu izveidot savu kontu. 

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izveidot savu veikalu;

 • izmantot administrācijas paneli;

 • ievietot produktu sludinājumus;

 • veidot produktu aprakstus, ievērojot SEO praksi;

 • izmantot Etsy iekšējo maksas reklāmas rīku.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā etiķete (Netiquette)

 • Digitālas identitātes vadība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Ētiska domāšana un ilgtspējas nodrošināšana