pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par e-pasta mārketinga rīku izmantošanu visos produkta vai pakalpojuma pārdošanas cikla posmos, datu analīzi, lai piedāvāto rīku izmantotu efektīvi. Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs strādāt ar e-pasta mārketinga tehnoloģiskajiem rīkiem un izmantot tos datubāzes palielināšanai un e-pasta kampaņu izsūtīšanai.

Kursa mērķis:

Veidot padziļinātas zināšanas un praktiskās iemaņas e-pasta mārketingā, informēt par tā iespējām uzrunāt potenciālos klientus. Organizēt mērķtiecīgus e-pastus konkrētām mērķauditorijām.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

  • Izveidot e-pasta kampaņas atbilstoši pārdošanas posma mērķim;

  • Ievākt datus par saviem potenciālajiem klientiem;

  • Veidot automātiskus klienta “onboarding" e-pastus;

  • Analizēt iegūtos datus un tos izmantot.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana,

  • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

  • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

  • Digitālā etiķete (Netiquette)

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Iniciatīvas uzņemšanās

  • Citu mobilizēšana