Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Elektronisko dokumentu pārvaldība un elektroniskais paraksts

_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par elektroniska lietvedības risinājuma funkcionālajām iespējām uzņēmuma dokumentu un dokumentu plūsmas pārvaldībai, kā arī uzņēmuma iekšējo procesu izpildes uzlabošanai un kontrolei.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas elektroniskās lietvedības sistēmas DDVS dokumentu un informācijas apstrādes funkcionālās iespējas.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • Uzņēmuma elektroniskās lietvedības pārvaldībā,

 • Dokumentu pārvaldības risinājuma izmantošanā uzņēmuma procesu izpildes kontrolē,

 • Prasmē strādāt ar elektroniskajā lietvedības sistēmā ievietoto informāciju – meklēt, filtrēt, šķirot, kontrolēt procesus, veidot personalizētos skatus,

 • Darbā ar dokumentu sagatavošanas grupām, dokumentu veidnēm un versijām,

 • Prasmē izmantot sistēmā iestrādāto elektronisko parakstu un saglabāt elektroniski parakstītos dokumentus.

Priekšzināšanas:

Datora lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

16 akad. stundas (klātienes mācības 8 akad. st. un 8 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 136,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 95,20 EUR

Kursa cena komersantam - 40,80 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • reģistrēt dokumentu elektroniskās lietvedības sistēmā,

 • veidot sasaistes starp vairākiem lietvedības dokumentiem no dažādiem dokumentu reģistriem,

 • strādāt ar elektroniskajā lietvedības sistēmā uzglabāto informāciju – šķirot to, grupēt, atlasīt un filtrēt,

 • vienlaicīgi grupā strādāt pie dokumenta sagatavošanas, izveidot dokumentu no veidnes un kontrolēt dokumentu versijas,

 • strādāt ar sistēmā iebūvēto elektronisko dokumentu moduli,

 • izsekot līdzi dokumenta saskaņošanas procesam,

 • izsekot līdzi sistēmas ierakstu vēsturei,

 • izveidot dokumentu arhīvu.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Publisko un privāto pakalpojumu lietošana ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

 • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte 

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana


  Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:
 • Resursu mobilizācija
ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition