_pdf-icon-small.gif Kursu programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas: elektronisko saziņas, uzdevumu plānošanas un izpildes kontroles rīki biznesa komunikācijai, tiešsaistes rīki biznesa komunikācijai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantota programma Microsoft Outlook 2016 kā biznesa komunikācijas, plānošanas un kontroles rīks.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas informācijas kontrolē un uzdevumu plānošanas un izpildes kontrolē ar programmu Microsoft Outlook 2016.

Priekšzināšanas:

Iemaņas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft Outlook lietošanā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas kursa dalībniekam ir jābūt spējīgam izmantot apgūtos rīkus ikdienas darbā un saziņai gan uzņēmuma ietvaros, gan ar klientiem:

 • Grupēt ziņojumus, uzdevumus, kontaktus, sapulces un vienumus; organizēt, sakārtot, filtrēt un meklēt vienumus, piešķirt tiem prioritātes;

 • Izveidot, kontrolēt, piešķirt un sekot uzdevumu izpildei gan pašam sev gan citiem darbiniekiem;

 • Kopīgot personīgo un izmantot kopējo kalendāru laika uzskaites sistēmas ietvaros;

 • Saplānot un īstenot sapulces, sadalot laika un telpu resursus, organizēt tikšanas, parastus un tiešsaistes seminārus ar darbiniekiem vai klientiem;

 • Pievienot dalībniekus tiešsaistes sapulcei, mainīt dalībnieku statusu, un kopīgot dažāda veida saturu sapulces laikā, iegūt atgriezenisko saiti;

 • Pārzināt tiešsaistes rīku izmantošanas iespējas;

 • Organizēt un piedalīties tiešsaistes sapulcē.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Motivācija un neatlaidība

 • Citu mobilizēšana