_pdf-icon-small.gif Kursa programma  test_icon_sm_2.png Pašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mārketinga kampaņas rīku izmantošanu, kampaņu plānošanu un to pārvaldību.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • uzņēmuma mārketinga un pārdošanas procesa atbalstam;

 • efektīvu uzņēmuma AdWords kampaņu veidošanā;

 • mārketinga kampaņu optimizācijas pasākumu veikšanā precīzākai mērķa auditorijas uzrunāšanai.

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošanas prasmes, datu apkopošanas un analīzes prasmes.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • Orientēties rīka vidē un veidot AdWords kampaņas un reklāmas saturu.

 • Izvēlēties un veidot atslēgas vārdus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

 • Izvirzīt un optimizēt reklāmas mērķus.

 • Plānot un mainīt reklāmas budžetu.

 • Plānot reklāmas kampaņu, izvēloties attēlošanas ierīces un veidojot laika grafiku. 

 • Plānot kampaņu un reklāmas saturu atbilstoši mērķauditorijai.

 • Veidot reklāmas ar Ad Builder un izvietot reklāmas YouTube.

 • Atsekot un veidot reklāmas kampaņu atskaites.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālas identitātes vadība

 • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Iespēju atpazīšana

 • Radošums