pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ietvertas tēmas par populārākajiem e-komercijas risinājumiem un interneta mārketinga iespējām, kas ir neatņemama mūsdienīga uzņēmuma attīstības pamatā. Izmantojot tehnoloģiju jaunākās iespējas, uzņēmums spēs pilnveidot savus iekšējos procesus, kā arī veiksmīgāk veidot komunikāciju ar saviem klientiem un piegādātājiem, popularizējot savus produktus un pakalpojumus, kas veicinās zīmolu atpazīstamību un ļaus ietaupīt resursus.

Kursa mērķis:

Palīdzēt kursa dalībniekiem apgūt prasmes:

 • Izprast e-komercijas un interneta mārketinga nozīmi;

 • Iepazīties ar e-komercijas tiesisko regulējumu;

 • Izmēģināt biežāk lietojamos e-komercijas risinājumus;

 • Iepazīties ar mājaslapas dizaina veidiem;

 • Iepazīties ar interneta mārketinga instrumentiem.

Priekšzināšanas:

Datora lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums

 • Iniciatīvas uzņemšanās

 • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, divdomību un riskiem

 • Mācīšanās no pieredzes