_pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par failu ievietošanu failu glabāšanas vietnēs, aptauju veidošanu viedokļu uzzināšanai un mobilo aplikāciju izmantošanu saziņai ar klientiem un sadarbības partneriem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas patstāvīgi strādāt ar sadarbības tehnoloģiju piedāvātajiem rīkiem un izmantot tos atbilstošā uzdevuma veikšanai.

Priekšzināšanas:

Datorlietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • ievietot failus failu glabāšanas vietnēs, lai piekļūtu tiem no attālinātām vietām, koplietot tos ar citiem un atvērt koplietotus failus;

 • uzzināt dalībnieku viedokli, izveidojot aptaujas un apstrādājot respondentu sniegtās atbildes;

 • ieplānot kalendāra notikumus (tikšanās un sapulces) ar uzaicinātajiem sapulces dalībniekiem, izmantojot tiešsaistes kalendāru;

 • izmantot mobilās aplikācijas komunikācijai ar klientiem un sadarbības partneriem.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Vajadzību apzināšana un tehnoloģisko risinājumu meklēšana

 • Tehnisko problēmu risināšana

 • Iekārtu un satura aizsardzība

 • Autortiesības un licences

 • Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Motivācija un neatlaidība