Anotācija:

Kursā tiks apgūts kā veidot un rediģēt 3D modeli, kuru var izmantot BIM (Būves Informācijas Modelēšanas) procesu ietvaros, strādāt ar dažādiem skatiem un griezumiem.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kuriem ir nepieciešamība modelēt savu produkciju 3D vidē vai izmantot citu radītos 3D modeļus savos darba procesos.

Priekšzināšanas:

Vidējas vai labas iemaņas darbā ar Microsoft Windows, e-pasta lietošanas prasmes, zināšanas 2D un 3D programmatūrās.

Kursa ilgums:

48 akad. stundas (klātienes mācības 24 akad. st. un 24 akad. st. apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 285,60 EUR

Kursa cena komersantam - 122,40 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa apgūšanas dalībnieki pratīs veidot un rediģēt 3D modeļus, no 3D modeļa iegūt nepieciešamo informāciju, veidot vajadzīgos rasējumus un citus būvprojektam nepieciešamos elementus, digitāli atrast ģeometriskas sadursmes starp atsevišķiem objektiem.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

  • Programmēšana

  • Radoša digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Radošums