pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā ir iekļautas tēmas, lai uzņēmumu darbinieki ar nelielu darba pieredzi pie datora apgūtu pamatprasmes, kas ļautu izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas darba organizēšanai uzņēmumā, izmantojot biroja programmatūru.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar pamatprasmēm darbam ar datoru – failu organizēšanu un pārvaldību, darba vides personalizēšanas iespējas, palīgprogrammas darba optimizēšanai, gūt priekšstatu un pamatiemaņas darbā ar interneta pārlūkprogrammām, kā arī biroja programmatūru.

Priekšzināšanas:

Minimālas priekšzināšanas darbam ar datoru.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • personalizēt Windows 10 vidi;

 • startēt vai meklēt programmas;

 • darboties ar failiem un mapēm;

 • strādāt Windows iebūvētām programmām;

 • darboties interneta pārlūkprogrammās;

 • izmantot vispasaules tīmekļa meklētājserveriem, paplašinātas meklēšanas iespējas;

 • izveidot jaunu dokumentu, ievadīt tekstu un noformēt to programmā Microsoft Word;

 • izveidot jaunu izklājlapu, ievadīt tajā datus un veikt aprēķinus programmā Microsoft Excel.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Mijiedarbības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas

 • Digitālā satura izstrāde

 • Veselības aizsardzība un labklājība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Pašapziņa un pašefektivitāte

 • Sadarbība ar citiem

 • Mācīšanās no pieredzes