Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Datu uzskaite un apstrāde

_pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par datu uzskaites faila izveidošanu, tā pielāgošanu un sagatavošanu attiecīgā mērķa sasniegšanai, piemēram, rēķina un pavadzīmes sastādīšanai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas datu uzskaites faila izveidošanai un pielāgošanai uzņēmuma vajadzībām. 

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas informācijas ievadīšanā un noformēšanā, vienkāršu aprēķinu veikšanā un apjomīgu datu grafiskā attēlošanā.

Priekšzināšanas:

Datoru lietošanas iemaņas.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

 • veidot uzņēmuma datu uzskaites sistēmu;

 • strādāt ar datu uzskaites failu (saglabāt, atvērt un aizvērt);

 • pielāgot faila struktūru;

 • ievadīt un noformēt informāciju datu uzskaites failā;

 • veikt darbības ar datu uzskaites ierakstiem un struktūru;

 • veikt aprēķinus, izmantojot funkcijas un formulas;

 • attēlot datus, izmantojot diagrammas;

 • sagatavot datu uzskaites failu drukāšanai un drukāt to.


Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura skatīšana, meklēšana un filtrēšana

 • Finanšu un ekonomikas pratība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Plānošana un vadīšana

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition