Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību

_pdf-icon-small.gif Kursa programma

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par pārdošanas procesu vadību uzņēmumā, kā efektīgāk optimizēt un vadīt procesus, kā arī analizēt un izvēlēties atbilstošās klientu auditorijas un uzturēt klientu attiecības.  

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par pārdošanas procesa organizēšanu uzņēmumā un IKT rīku izmantošanu pārdošanas procesa atbalstam.

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošanas prasmes, pamatzināšanas pārdošanā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:

  • vadīt pārdošanas procesus, izmantojot digitālo tehnoloģiju atbalstu;

  • analizēt klientu datus un izvēlēties atbilstošākos klientu uzrunāšanas veidus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana,

  • Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Citu mobilizēšana

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition