pdf-icon-small.gifKursa programma

Anotācija:

Kursā tiks apgūts kā kontrolēt un aprēķināt projekta izmaksas, izmērīt 3D modeļus, veidot uz modeļa elementiem balstītu laika grafiku, apgūt laukumu projektēšanu.

Kursa mērķa grupa: mikro un mazo uzņēmumu darbinieki, individuālie komersanti, kuriem ir nepieciešamība modelēt savu produkciju 3D vidē vai izmantot citu radītos 3D modeļus savos darba procesos.

Priekšzināšanas:

Labas iemaņas darbā ar Microsoft Windows, zināšanas 2D vai 3D programmatūrā.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 408,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti

Pēc kursa apgūšanas dalībnieki pratīs veidot un rediģēt 3D modeļus, no 3D modeļa iegūt nepieciešamo informāciju, veidot vajadzīgos rasējumus un citus būvprojektam nepieciešamos elementus.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

  • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

  • Programmēšana

  • Radoša digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

  • Drošība

  • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

  • Radošums