_pdf-icon-small.gif Kursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Komersantu darbinieki pēc kursu apguves spēs profesionāli noformēt uzņēmuma vizuālos materiālus to izmantošanai uzņēmumu pakalpojumu attīstībai.

Kursā ir ietvertas tēmas par attēlu sagatavošanu un korekciju, ņemot vērā to izmantošanas mērķus – drukāšanai mārketinga materiālos vai publicēšanai tīmekļa vietnēs.

Kursa mērķa grupa: darbinieki, kuriem ir nepieciešamība sagatavot profesionāli noformētus vizuālus materiālus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas vizuālu elementu sagatavošanā, lai tos varētu izmantot dažādos mārketinga materiālos, publicēt uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos.

Priekšzināšanas:

Datoru lietošanas iemaņas. 

Kursa ilgums:

32 akadēmiskās stundas (klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izmantot grafiskās programmas rīkus attēlu noformēšanai;

 • Sagatavot attēlu atbilstoši izmēra un kvalitātes prasībām;

 • Izveidot kompozīciju no attēliem un teksta, lai precīzāk nodotu attēla vēstījumu;

 • Izmantot attēlu iezīmēšanas, apgriešanas un retušas rīkus, lai uzlabotu attēlu kvalitāti;

 • Piešķirt attēliem dažādus vizuālus efektus;

 • Veikt attēliem krāsu un gaismu korekciju;

 • Saglabāt attēlus dažādos formātos.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Digitālā satura apstrāde un integrēšana

 • Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana: digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, lai radītu jaunas zināšanas, inovatīvus procesus un produktus

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp  ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Radošums