Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Apmācību programmas

Poga_kursu grafiks.png​Projektā piedāvātie mācību kursi paredzēti, lai uzlabotu mazo un mikro uzņēmumu darbinieku un pašnodarbināto personu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  (IKT) prasmes. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju un uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.

Mācības ietver trīs tematiskos blokus, kuros katrā tiek piedāvāti vairāki kursi.

Uzņēmuma darbinieki var izvēlēties mācību kursus no visiem tematiskajiem blokiem atbilstoši savam zināšanu līmenim, uzņēmuma darbības virzienam un plānotajai attīstībai.

Visi kursi ietver klātienes mācības, kā arī individualizētu piekļuvi e-videi, kurā dalībniekiem būs pieejami papildu materiāli - praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām. Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

Projekta īstenošanas laikā apmācības notiks visos Latvijas reģionos.

70 % no kursa cenas sedz ERAF finansējums.

Tematiskie bloki:

  • Digitālās tehnoloģijas

Šajā blokā iekļautie kursi vērsti uz jaunāko digitālo tehnoloģiju apguvi, tādu kā mākoņpakalpojumi, tiešsaistes sadarbība, infrastruktūra un drošība.

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai
Drošās sadarbības tehnoloģijas
Sociālo tīklu mārketings
Facebook iespējas biznesa veicināšanai
Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai
Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai 
Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai
Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem 
Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un komunikācija
Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai
Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze
LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

  • Uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija

Kursi orientēti uz prasmju apguvi, kas palīdzēs veikt uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju, biznesa un finanšu pārvaldību, tirgvedību un dokumentu vadību.

Elektronisko dokumentu pārvaldība un elektroniskais paraksts
Datorizētā grāmatvedības uzskaite
IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai
Grāmatvedības sistēmas datu apstrāde un analīze

Grāmatvedības dokumentu elektroniskās apstrādes pamati
Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai
Tirgus analīze un finanšu prognozēšana
Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību
Datu uzskaite un apstrāde
Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana
Personu datu aizsardzība mazajam biznesam
IKT drošība uzņēmumā
Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016
Klientu attiecību pārvaldības sistēmas (CRM) ieviešana uzņēmumā
Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Šajā blokā iekļautajos kursos būs iespējams apgūt digitālā dizaina rīkus, klientu attiecību vadīšanas un komunikācijas rīkus, kā arī ražošanas un procesu vadības digitālos rīkus un programmas.

Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki
Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki
Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki
Grafiskie rīki attēlu apstrādei
Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai
Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP
Profesionālu grafisko elementu izstrāde
Efektīva prezentāciju veidošana un vadība
Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai
Elektroniskās saziņas rīki
Projektu vadības IKT rīki
Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem
Projektu vadība ar Microsoft Project rīku
Video tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbības atbalstam
Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator
Liela apjoma fotoattēlu sistematizēšana un apstrāde ar Adobe Lightroom

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition