Piesakies projektam šeit!
Piesakies projektam šeit!
Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu

Apmācību programmas

Poga_kursu grafiks.png​Projektā piedāvātie mācību kursi paredzēti, lai uzlabotu mazo un mikro uzņēmumu darbinieku un pašnodarbināto personu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  (IKT) prasmes. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju un uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.

Mācības ietver trīs tematiskos blokus, kuros katrā tiek piedāvāti vairāki kursi.

Uzņēmuma darbinieki var izvēlēties mācību kursus no visiem tematiskajiem blokiem atbilstoši savam zināšanu līmenim, uzņēmuma darbības virzienam un plānotajai attīstībai.

Visi kursi ietver klātienes mācības, kā arī individualizētu piekļuvi e-videi, kurā dalībniekiem būs pieejami papildu materiāli - praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām. Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

Projekta īstenošanas laikā apmācības notiks visos Latvijas reģionos.

70 % no kursa cenas sedz ERAF finansējums.

Tematiskie bloki:

  • Digitālās tehnoloģijas

Šajā blokā iekļautie kursi vērsti uz jaunāko digitālo tehnoloģiju apguvi, tādu kā mākoņpakalpojumi, tiešsaistes sadarbība, infrastruktūra un drošība.

Darbnīca: Facebook reklāmas izveide un efektivitātes analīze

Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un komunikācija

Drošās sadarbības tehnoloģijas

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai

Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai

Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai

Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai

Sociālo tīklu mārketings

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

  • Uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija

Kursi orientēti uz prasmju apguvi, kas palīdzēs veikt uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju, biznesa un finanšu pārvaldību, tirgvedību un dokumentu vadību.

Datorizētā grāmatvedības uzskaite

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

Datu uzskaite un apstrāde

Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

Digitālās tehnoloģijas personāla atlasē un piesaistē

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai

Elektronisko dokumentu pārvaldība un elektroniskais paraksts

Elektroniskā datu apstrāde darba samaksas uzskaites pilnveidošanai

Grāmatvedības dokumentu elektroniskās apstrādes pamati

Grāmatvedības sistēmas datu apstrāde un analīze

IKT drošība uzņēmumā

IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai

Klientu attiecību pārvaldības sistēmas (CRM) ieviešana uzņēmumā 

Pamata kompetences digitālajai finanšu pratības pašnodarbinātajiem

Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Tirgus analīze un finanšu prognozēšana

Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana

  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Šajā blokā iekļautajos kursos būs iespējams apgūt digitālā dizaina rīkus, klientu attiecību vadīšanas un komunikācijas rīkus, kā arī ražošanas un procesu vadības digitālos rīkus un programmas.

Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP

Datorizētie būvprojektu izstrādes rīki

Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki

Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki

Digitālie 3D projektēšanas rīki

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

Efektīva prezentāciju veidošana un vadība

Elektroniskās saziņas rīki

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki

Liela apjoma fotoattēlu sistematizēšana un apstrāde ar Adobe Lightroom

Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai

Profesionālu grafisko elementu izstrāde

Projektu vadība ar Microsoft Project rīku

Projektu vadības IKT rīki

Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai

Video tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbības atbalstam

Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator

ESF LIKTA
Projektu atbalsta: ESF Microsoft Digital Skills and Jobs Coalition