_pdf-icon-small.gifKursa programma test_icon_sm_2.pngPašnovērtējuma tests

Anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par datubāzes daļu izveidošanu un pielāgošanu, ņemot vērā to izmantošanas mērķus – datu ievadīšanai un uzskaitei, noteiktu datu izgūšanai vai atskaišu veidošanai.

Kursa mērķa grupa: darbinieki, kas strādā ar klientiem, piedāvājumiem, apkopo datus, veido atskaites.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas datu ievadīšanā, apkopošanā un attēlošanā, lai uzlabotu darba kvalitāti.

Kursa ilgums:

32 akad. stundas (klātienes mācības 16 akad. st. un 16 akad. st. mācību materiāls e- vidē.)

Kursa cena (bez PVN) 272,00 EUR, no tā:

ERAF finansējums 70% - 190,40 EUR

Kursa cena komersantam - 81,60 EUR

Mācību rezultāti:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Strukturēt klientu, piedāvājumu, pakalpojumu u.c. datus., veidojot datu tabulas.

 • Sasaistīt dažāda veida datu tabulas klienta portfeļa izveidei.

 • Izveidot lietotājam ērtu vidi datu ievadīšanai.

 • Izgūt specifisku informāciju, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību ar klientiem un partneriem.

 • Izveidot darba rezultātu apkopojumus, izmantojot datu bāzes atskaites.

Mācību kursa saistība ar ES jaunajiem prasmju ietvariem apmācību jomā

Mācību kursā iekļautas tēmas atbilstoši kompetenču ietvaram DigComp 2.0, kas apraksta lietotāju digitālas kompetences, kuras ir nepieciešamas sekmīgai digitālo tehnoloģiju lietošanai neatkarīgi no cilvēku profesijas vai darbības jomas:

 • Datu, informācijas un digitālā satura analīze

 • Programmēšana

 • Finanšu un ekonomikas pratība

 • Drošība

 • Problēmu risināšana

Tai skaitā kursā iekļautas tēmas atbilstoši EntreComp ietvaram, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai:

 • Plānošana un vadīšana